Algemene Voorwaarden

Deelname aan de lessen betekent akkoord met de Algemene Voorwaarden van Simply Yoga:

Deelname lessen en betalingen

 • Deelname aan de lessen gaat via aanmelding voor een vaste lestijd.
 • Nieuwe leerlingen kunnen kennismaken met yoga door middel van een proefles (eenmalig) of intoductiemaand (4 lessen incl. proefles, eenmalig).
 • Proefles en introductiemaand dienen contant betaald te worden.
 • Na de proefperiode gaat deelname via een blokinschrijving (15/30/45 weken) of een lessenkaart.
 • De inschrijving dient binnen 14 dagen na uitgifte factuur betaald te zijn.
 • Restitutie van lesgelden is in geen enkel geval mogelijk.
 • Simply Yoga behoudt het recht lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren.
 • De vakanties van de studio worden minstens een maand van te voren aangekondigd en hoeven niet betaald te worden. Vervalt je les ivm een feestdag of vakantie van de studio, dan wordt dit aangepast in de geldigheid van de blokinschrijving / leskaart. 

Afmelden en inhalen gemiste lessen

 • Afmelden voor de lessen via e-mail, sms of what’s app, minstens 6 uur voor aanvang van de les.
 • Afmelding van privéles dient minstens 24 uur van te voren te gebeuren. Indien later, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Indien geen annulering, wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.
 • Afmelding voor workshop minimaal 7 dagen van te voren. Indien later wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding van minder dan 24u van te voren, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
 • Het is mogelijk om in overleg gemiste lessen in te halen binnen de huidige betalingstermijn. Dit is een service, en kan alleen als er ruimte is in een andere les.
 • Gemiste lessen doorschuiven naar een nieuwe betalingstermijn is niet mogelijk.
 • Indien lessen gemist worden door ziekte, vakantie van de leerling, wordt de blokinschrijving/leskaart niet verlengd / aangepast.
 • In geval van een operatie of langdurige blessure waarbij je verwacht langer dan vier achtereenvolgende lesweken niet te kunnen komen naar de yogales, geldt dat je je inschrijving (leskaart / blokinschrijving) tijdelijk eenmalig kunt bevriezen na de eerste vier weken afwezigheid. De eerste vier gemiste lesweken gelden dan als eigen risico. Na het bevriezen van je leskaart/blokinschrijving wordt de lesplek niet voor je vrijgehouden. Als je de lessen na herstel weer voortzet, gaat de resterende geldigheid van je inschrijving in. Je kunt de 4 gemiste lessen dan alsnog inhalen in de resterende geldigheid van je inschrijving.
 • Het is niet mogelijk anderen op je blokinschrijving / leskaart te laten lessen.
 • Mocht Simply Yoga een les afzeggen dan wordt er: 1) gezocht naar een vervangende (Iyengar) yoga docent, of 2) in overleg gezocht naar een tijdstip om de les in te halen; of 3) de geldigheid van je blokinschrijving/leskaart verlengd.

Opzeggen

 • Schriftelijk, minimaal een maand voor afloop van de huidige blokinschrijving/leskaart. Zonder bericht doe je mee aan het nieuwe aansluitende blok / leskaart en ga je een nieuwe betalingstermijn aan.
 • Indien de leerling, behoudens schriftelijke goedkeuring van de yogastudio, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.

Aansprakelijkheid

Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, accepteert Simply Yoga geen aansprakelijkheid voor materiële en/of letsel schade.